Toiminta-ammunta

Toiminnallinen ammunta vaatii tarkkuutta, voimaa ja nopeutta!

Toiminnallisia ampumaurheilulajeja Suomessa ovat practical- ja sovellettu reserviläisammunta. Monipuoliset ampumaosuudet sisältävät paljon erilaisia tehtäviä ja liikkumista eli ampujalta edellytetään tarkkuuden lisäksi myös kestävyyttä ja nopeutta. Hyvältä ampujalta edellytetään lisäksi luovuutta ja kykyä suunnitella ja reflektoida omaa suoritustaan. Turvallisen aseenkäsittelyn ja perusampumataitojen lisäksi ampujan on hallittava lajikohtaiset erikoistekniikat ja säännöt.

Practical ja sovellettu reserviläisammunta ovat kilpaurheilulajeja ja ne ovat monelta osin lähellä toisiaan. Useat harrastajat harjoittelevat molempia lajeja ja osallistuvat niissä järjestettäviin kilpailuihin. Kummallakin lajilla on omat erikoispiirteensä ja luonnollisesti myös säännöissä ja pistelaskussa on eroja. Uutena toiminnallisen ammunnan harrastusmuotona ATC:llä voi harjoitella myös IDPA eli International Defensive Pistol Association -ammuntaa.

Toiminnallinen ammunnan harrastus sopii niin miehille kuin naisille eikä ikäkään ei yleensä ole este harrastuksen aloittamiselle. Perusedellytyksenä on, että ampujan fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien on mahdollistettava turvallinen aseenkäsittely. Harrastuvälineiden paino ja nopea käsittely sekä eri harrastusmuotojen tiukat turvamääräykset voivat olla este aivan nuorimmille tai pienikokoisille harrastajille. Jokainen harrastaja voi kuitenkin asettaa tavoitteensa omien taipumustensa ja kykyjensä mukaan.

Ei määritelty