Väkivallan ekonomia, Tony Blauer

Väkivallan ekonomia, Tony Blauer

Onko sinulla varaa joutua hyökkäyksen kohteeksi? 

Maailmalla mainetta niittäneen itsepuolustus- ja lähitaistelukouluttajan mukaan väkivallan ekonomialla ei ole mitään tekemistä niiden miljoonien dollareiden kanssa, joita valtiot pulittavat sattumanvaraisen fyysisen väkivallan takia tai joita menetetään työpaikkaväkivallan takia. Kun Blauer puhuu väkivallan ekonomiasta, hän puhuu juuri sinusta. ”Yksinkertaistettuna: riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa sinulla on, tai kuinka kannattava firmasi on, sinulla ei ole varaa joutua hyökkäyksen kohteeksi. Kellään ei ole varaa siihen – ei sinulla, ei perheelläsi, ei kollegoillasi. Ei kellään, piste”, Blauer painottaa.

Blauer, joka on tunnettu psykologisesta lähestymistavastaan puolustautumiseen, toteaa, että vaarallisin vastustajamme on usein me itse. Ajatuksemme ja kykenemättömyytemme hallita pelkoa päihittää meidät useammin kuin todennäköisesti edes joutuisimme hyökkäyksen kohteeksi.   

Blauerin mukaan “hyökkäys ei useimmiten tule ulkopuoliselta taholta vaan sisältämme, peloistamme ja epävarmuuksistamme. Kyvyllämme käsitellä tällaista ’itsemme ryöstämistä’, jossa varastamme itseltämme aikaa, energiaa ja tilaisuuksia, on kauaskantoisemmat vaikutukset kuin yksittäisellä fyysisellä hyökkäyksellä. Jokaisen elämästä löytyy yhteenottoja ja selkkauksia, ja meidän kykymme käsitellä näitä tilanteita on viime kädessä se, joka määrittää, millainen päivämme on ja millainen elämänlaatumme on.”

Blauer on vienyt ‘kokonaisvaltaisen harjoittelun’ täysin uudelle tasolle, joka on paljon enemmän kuin kaikkien taistelutaitojen taitaminen. Blauerin tutkimukset pelosta ja sen vaikutuksista suorituksiin synnytti mailman ensimmäisen käyttäytymiseen perustuvan itsepuolustuskonseptin: kolmiulotteisen järjestelmän, joka tuo yhteen sekä treenaamisen fyysiset että sen psykologiset ja tunteisiin liittyvät puolet, jotta treenaaminen olisi mahdollisimman hyödyllistä kaikilla kolmella tasolla.

”Pelko on unelmiemme, edistyksen ja muutosten suurin lannistaja. Se, mitä pelkäät, pitää sinua tietyssä määrin hallussaan ja vähintäänkin vaikuttaa tekemiisi valintoihin” -Tony Blauer

Blauerin tutkimukset itse asiassa ylittävät pelkän taistelun rajat ja ulottuvat myös jokapäiväiseen arkeen. Hänen perusohjelmansa, ‘Cerebral Self-Defense’, tunnistaa pelon vaikutukset suoritukseen, ja vaikka se alunperin luotiinkin itsepuolustusta varten, se soveltuu yhtä hyvin minkä tyyppiseen suoritukseen tahansa julkisesta puhumisesta ja puhelinmyynnistä jokaisen henkilökohtaisten ihmissuhteiden hoitamiseen. Hänen tutkimuksensa pelon psykologiasta ja sen haittavaikutuksista suorituksiin on tärkeää tietoa niin yksilöille kuin yrityksillekin. ”Pelko on unelmiemme, edistyksen ja muutosten suurin lannistaja. Se, mitä pelkäät, pitää sinua tietyssä määrin hallussaan ja vähintäänkin vaikuttaa tekemiisi valintoihin”, Blauer toteaa.

Blauerin oppilaat ovat lähtöisin erilaisista taustoista, ja heidän joukossaan on ollut muun muassa psykologeja, traumakirurgeja, yritysjohtajia, lainvalvojia, sotilaita ja itsepuolustusohjaajia. Näin monipuolisen yleisön löytymisestä kiitos kuuluu Blauerin kyvylle jakaa tutkimustietoaan pelosta, valppauden parantamisesta ja intuition kehittämisestä. Jollain viikolla hän saattaa työskennellä sotilaiden parissa, seuraavalla taas yritysjohtajien. Hänen yritysohjelmansa ovat yhtä monipuolisia ja ulottuvat maassa kammpailusta ja ulkomailla asuvien työntekijöiden itsepuolustusstrategioista sellaisiin suoritusstrategioihin kuten pelonhallintaan työpaikalla ja Aseenriiston estotekniikoihin kadulla. Blauer on jopa luennoinut mielenterveysammattilaisille käyttäytymistutkimuksistaan, jotka koskevat pelkoa ja sen vaikutuksia suoriutumiseen.

Metsän erottaminen puilta tarkoittaa asioiden hahmottamista suuremmassa mittakaavassa. Blauer puolestaan vaikuttaa näkevän kokonaisen maiseman metsän sijaan. Lähes jokainen hänen ideoistaan ja keksinnöistään on ollut mullistava. Hänen vankka uskonsa muutokseen ja muuttumiseen on inspiroivaa. 90-luvun alussa eräs konsultti kysyi häneltä, mitä hän haluaisi tehdä. Blauer vastasi: ”Haluan tehdä maailmasta turvallisemman paikan. Haluan auttaa muuttamaan väkivallan kasvoja.” Konsultti hymyili ja sanoi: “Vain maailmasta? Kuulostaa aika suurelliselta.” Blauer katsoi häntä ja kysyi: “Miksi se olisi suurellista?”

Ja Blauer on tehnyt juuri sen, mitä sanoikin tekevänsä. Hänen ohjelmansa vaikuttavat maailmanlaajuisesti kamppailulajien treenaukseen ja taktiikoihin ja jopa lainvalvojien kouluttamiseen. Hänen kirjoituksensa ovat saaneet aikaan muutoksia siinä, miten itsepuolustusta opetetaan nykyään. Hänen tutkimuksensa skenaarioharjoittelusta ovat vaikuttaneet lukemattomiin koulukuntiin, jotka nykyään sisällyttävät ne opetuksiinsa. Ja kaiken lisäksi hän on luonut varusteyrityksen tukemaan tutkimuksiaan.

Blauer on onnistunut muuntamaan lapsuuden unelman yhdeksi maailman vilkkaimmista turvallisuusalan yrityksistä. Hänen kamppailuharjoittelunsa alkoi vuonna 1973 ja ammatillinen uransa 1979, ja siitä lähtien hänen kirjoituksiaan on ollut tai hän itse on ollut esillä yli sadassa lehdessä ympäri maailmaa. Hän on myös ainoa taistelulajien harjoittaja, joka on päässyt talouslehti Forbesiin. Valmentajanakin hän on toiminut jo lähemmäs kolmekymmentä vuotta.

Blauerilla on kansainvälinen asiakaskunta, ja hän on opettanut Isossa-Britanniassa, Australiassa, Ranskassa, Saksassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Venezuelassa. Hänen asiakkainaan on ollut niin varakkaita yksityishenkilöitä kuin isompiakin kokonaisuuksia, kuten Venezuelan liittohallitus. Pääasiassa hän toimii konsulttina Yhdysvaltain armeijan yksiköille, lainvalvontavirastoille ja SWAT-tiimeille. Yritystasolla hän on työskennellyt suurten amerikkalaisyritysten kuten Sonyn, Alcanin ja FedExin sekä lukuisten yritysjohtajien ja heidän alaistensa kanssa tarjoten koulutusta muun muassa työpaikkaturvallisuudesta ja pelon hallinnasta työssä suoriutumiseen liittyen.

Ei paniikkia!

Kun muu taistelulajimaailma osallistui kilpailuihin ja treenasi liikesarjoja, Blauer oli innovatiivinen: hän kehitti harjoituksen nimeltään Paniikkikohtaus, täyskontaktiharjoituksen, jossa osallistujat käyttivät suojavarusteita ja toistivat todellisia hyökkäystilanteita suoraan kaduilta. Tämän harjoituksen tarkoitus oli tuottaa stressireaktioita, jotta oppilaiden pelonhallintataitoihin päästäisiin käsiksi paineen alla ja sitä kautta heidän suorituksiaan saataisiin parannettua. Ja te kun kuvittelitte, että tulisilla hiilillä kävely rikkoi rajoja!

Blauerin mukaan “osallistujille oli vaikeinta opettaa pelkän kokemuksen arvo – voittamisen ja häviämisen unohtaminen ja opetuksen itsensä arvostaminen. Ihmisen ego on monesti niin vähättelevä ja omakuvamme niin hauraita, että vapaaehtoisesti sellaiseen harjoitukseen osallistuminen, jossa et voi voittaa, on monelle ylitsepääsemätön este. Se on hieno kielikuva intuitioon ja sponttaaniuteen luottamisesta. Taistelu on vertauskuva elämälle. Nämä harjoitukset eivät pelkästään opettaneet ihmisiä puolustautumaan vaan ne saivat heidät myös uskomaan omiin kykyihinsä sopeutua ja loivat itsevarmuutta. Siihen eivät mitkään mantrat tai itsehoito-oppaat pysty.”

Hyödyntäen omia ja oppilaidensa kokemuksia tässä harjoituksessa Blauer paloitteli, analysoi ja tutki todellista väkivaltaa, ja tämän prosessin aikana syntyi hänen lähestymistapansa suoritusten parantamiseen. ”Kävi selväksi, että fyysiset tekniikat olivat vähiten tärkeä osa suoritusta kokonaisuutena. Paljon tärkeämpää onnistumisen kannalta oli yksilön tunteiden ja psykologisten puolien välinen suhde.” Tämä tapahtui luonnollisesti vuosia ennen kuin kirjakauppojen hyllyt alkoivat pursuta hyviä tutkimuksia tunteiden tärkeydestä ja ihmismielen voimasta.

S.P.E.A.R. System™

Blauerin tutkimus esitti vastaväitteen perinteiselle ajatustavalle, jonka mukaan taistelemaan opittaisiin lihasmuistin kautta. Ajan mittaan Blauer muokkasi itsepuolustuksen harjoitusmalleja niin, että käyttäytyminen ja genetiikka tuki taktiikkaa. Ohjelma tunnetaan nimellä S.P.E.A.R. System™, joka on lyhenne sanoista Spontaneous  Protection  Enabling  Accelerated  Response – spontaani, suojautumisen mahdollistava kiihdytetty reaktio. Ohjelman takana piilee Blauerin intuitiivinen arvostus kehon sisäsyntyisiä puolustusmekanismeja kohtaan.  S.P.E.A.R. System™in ydinajatus on se, “mitä keho tahtoisi tehdä ennen minkäänlaista treenausta”, ja koko puolustusjärjestelmä onkin rakennettu tälle fysiologiselle pohjalle.

S.P.E.A.R. System™ on mailman ainoa puolustautumisjärjestelmä, jonka lääketieteen ammattilaiset kolmelta eri mantereelta ovat arvioineet ja hyväksyneet. S.P.E.A.R. System™ tarjoaa tunnollisille ohjaajille ja käytännöllisille kansalaisille maailman ensimmäisen tieteellisesti, psykologisesti ja lääketieteellisesti arvioidun lähestymistavan itsepuolustukseen. Yksi tunnetuista S.P.E.A.R.-sloganeista on “Behaviorally Inspired & Genetically Wired™”, käyttäytymisen inspiroima ja geneettisyyteen sidottu, ja juuri tämän Blauer on tehnyt: hän on luonut käyttäytymiseen perustuvan yhtenäisen järjestelmän, joka voi todella parantaa jokaisen kykyä selviytyä, kotiäideistä sotilaisiin.  

Sen sijaan että hän olisi saanut kehuja energiastaan ja innostuksestaan, Blauer on kokenut paljon vastoinkäymisiä tiellään kohti nykyistä statustaan Yhdysvaltain armeijan sekä lainvalvojien, SWAT-tiimien ja turvallisuushenkilökunnan halutuimpana taistelutaitojen kouluttajana. Kun hän halusi ihmisten kykenevän puolustamaan itseään viikonlopun mittaisen seminaarin jälkeen, suurin osa kamppailulajimaailmasta teki pilaa hänen ajatuksistaan vuosikausia.

Vuonna 1990 Blauer kuitenkin loi ensimmäisen täyskontaktipuvun, siis ikään kuin kokovartalokondomin, joka päällä kurssilaiset voisivat liikkua vapaasti mutta tuntisivat myös kipua lyöntien osuessa, jotta he tuntisivat oikeaa pelkoa myös treenatessa. Blauerin käsitys suojavarusteista, jotka eivät oikeastaan edes suojanneet, oli vain yksi esimerkki hänen yrittäjäluonteestaan ja kyvystään ajatella luovasti ja ennakkoluulottomasti.

Blauer rakensi varusteista prototyypin ja sai sen esille merkittävään lehteen. Kamppailulajiyhteisö pilkkasi hänen ideaansa jälleen kerran. Valmistajat eivät edes ymmärtäneet koko ajatusta; suojavarusteidenhan tulisi lievittää iskuja eikä johtaa niitä.

Seitsemän vuotta ja viisi prototyyppiä myöhemmin puku oli valmis. Blauer kutsui sitä nimellä HIGH GEAR, täydet tehot, jolla hän viittasi siihen mielentilan muutokseen, jonka jokainen tarvitsee valmistautuessaan mihin tahansa taisteluun. Hän kierteli ympäriinsä puku mukanaan saadakseen ihmiset kiinnostumaan siitä, ja vähän tämän jälkeen Blauer tekikin huomattavan sopimuksen pukujen toimittamisesta eräälle USA:n merivoimien eliittiyksikölle. Ainoa ongelma oli se, että tilaus oli paljon suurempi kuin Blauer oli osannut odottaa, ja pukujen materiaali- ja valmistuskustannukset nousivat korkeammiksi kuin mihin hänellä oli varaa.

Useiden rahoitusongelmien jälkeen Blauerin silloinen kirjanpitäjä suositteli hänelle firman lopettamista ja hakemista konkurssiin. Mutta taistelijat eivät luovuta. Blauer erotti kirjanpitäjänsä, lensi New Yorkiin tapaamaan liikemiestä, jolle hän oli työskennellut ja johon hän luotti, ja sai lopulta lainattua häneltä tarvittavat rahat jatkaakseen pukujen tuotantoa. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin Blauer maksoi koko velkansa takaisin.

Sen lisäksi, että Blauerin yrityksen HIGH GEAR -osasto on kasvanut nopeasti, hän ja hänen koulutuksensa eivät ole koskaan olleet yhtä kysyttyjä. Blaueria auttaa hänen oma Personal Defense Readiness (PDR) -tiiminsä, ryhmä Blauerin tutkimuksiin sitoutuneita ammattilaiskouluttajia, jotka levittävät tutkimustietoa ympäri maailman suuren yleisön tietoon. Jokin aika sitten hän myös perusti 2600-neliöiset harjoittelutilat Virginia Beachille Virginian osavaltioon.  

Lähes kolme vuosikymmentä kestäneen ammattiuransa aikana Tony Blauer on työskennellyt väsymättömästi turvallisemman maailman puolesta. Ja hän on todellakin pystynyt muuttamaan väkivallan kasvoja parempaan suuntaan. Suurista unelmista syntyy suuria suunnitelmia. Hänen uskonsa, sinnikkyytensä ja tahtonsa yhdistettynä selkeään visioon ja sitoutumiseen ovat ne avaimet, joiden avulla Blauer on saavuttanut menestyksensä.

S.P.E.A.R. Systemiä™ tukevat lääketieteelliset lausunnot

“SPEAR-systeemi hyödyntää vaistonvaraisia liikkeitä saadakseen aikaan taistelullisen muutoksen molemmissa osapuolissa. Sen tehokkuus pohjautuu perusfysiologiaan, ja vaikka se vaikuttaa yksinkertaiselta, se on kuitenkin pohjimmiltaan yhtä monimutkainen kuin se rakennelma – ihminen – jota suojaamaan SPEAR on kehitettykin.”
- Robert Smith MD

“Säpsähdys on tunnettu refleksireaktio, jossa uhattu kohde ottaa automaattisesti suojaavan asennon. SPEAR-systeemi auttaa tunnistamaan tämän reaktion, joka syntyy vastineena yllättäviin ja mahdollisesti uhkaaviin ärsykkeisiin, ja tukee sellaista itsepuolustusjärjestelmää, joka alkaa reaktion tuottamasta asennosta. Koska emme voi valita asentoa, jonka säpsähtämisreaktio meissä aiheuttaa, on järkeenkäypää, että puolustautumistekniikat yllättävissä tilanteissa lähtevät liikkeelle tästä asennosta.”
- Dr Anthony Bleetman
PhD FRCSEd FFAEM DipIMC RCSEd

“Lääketieteellisen kirjallisuuden tarkastelu osoitti, että tutkimuksissa, joissa tutkittiin yllättävän pelon tai vaikutuksia ihmismieleen ja -kehoon, oli samoja piirteitä kuin Blauerin ohjelmassa, vaikka näitä tutkimuksia ei oltu tehty itsepuolustuksen näkökulmasta. Vaikuttaa siltä, että Blauerin ajatukset ovat toistettavissa muilla tieteenaloilla ja ne ovat myös päteviä kaikkialla.”
- Dr Eric Levasseur

 

Katso lisää Personal Defense Readiness -konseptista ja ATC:n tarjoamasta PDR-koulutuksesta täältä:

http://pdrteam.com/

http://atc.armoria.fi/fi/PDR

http://www.tonyblauer.com/

Artikkeli on julkaista Tony Blauerin luvalla.

Copyright Tony Blauer/Blauer Tactical Systems